Navigation

SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE (SI-JUS)

Komu je namenjen?

V SI-JUS se lahko vključijo javni uslužbenci v javnih zavodih, agencija, uradih, državni upravi ter društvih in interesnih organizacijah javnega prava.

 

Zakaj se včlaniti?

Javni sektor v Sloveniji zaposluje več kot 160.000 tisoč javnih uslužbencev. Kljub temu, da jih je večina organiziranih v sindikate posameznih dejavnosti ali poklicev, številni javni uslužbenci oziroma zaposleni v javnih zavodih, agencijah, vladnih službah, ministrstvih, organih v sestavi, društvih in tudi interesnih združenjih javnega prava niso vključeni v sindikat, ker njegovo delovanje ne pokriva njihovih interesov.

V SI-JUS se včlanjujejo javni uslužbenci, ki zagovarjajo soočanje s konkretnimi problemi in spopadanjem z izzivi, ki jih prinaša razvoj javnih služb. Kot reprezentativni sindikat se vključuje v socialni dialog in omogoča članstvu odločilen vpliv na odločitve, ki neposredno zadevajo materialni položaj ter socialne, kulturne, stanovske in druge interese javnih uslužbencev.

 

SI-JUS zagotavlja:

  • ustrezno organiziranost na ravni zavodov, organov ter drugih oblik javnih služb;
  • sodelovanje pri urejanju in odločanju v zadevah delovnih in drugih pogojev javnih uslužbencev;
  • neposredno udeležbo pri oblikovanju in izvajanju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivnih pogodb za zaposlene v javnem sektorju;
  • vpliv na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo delo in položaj javnih uslužbencev;
  • pravno varstvo in pravno pomoč;
  • obveščenost, informiranje javnosti, povezovanje in skupne aktivnosti s sindikati javnega sektorja in drugimi sindikati;
  • vključitev v evropski dialog o vsem dostopnih kakovostnih javnih storitvah.

 

Razvoj v prihodnosti

Z vključitvijo čim večjega števila javnih uslužbencev bo SI-JUS ob ustrezni organiziranosti in s kakovostnimi predstavniki zagotavljal ustrezno zaščito in primeren status javnih uslužbencev. Za doseganje skupnih ciljev javnih uslužbencev pa bo sodeloval pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

 

POVEZAVE
NASLOV
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana

telefon / faks
01 434 12 11

e-pošta
info@si-jus.si
DomovNačrt straniE-poštaEnglish