Navigation

AKTUALNO

12.04.2016

Počitnice v Termah Olimlje in v kampu Stupice

Izšli so novi razpisi za letovanje v naših hišicah in na novo v počitniški prikolici.


17.09.2010

Sestanek KSJS s predsednikom vlade

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je dne, 15.9.2010, sestala s predsednikom vlade in nekaterimi ministri.


06.05.2010

Strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS za socialni dialog

V okviru projekta socialnih partnerjev KSJS SI-PART, ki je namenjen krepitvi socialnega dialoga, je KSJS Slovenije načrtovala tudi usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS.


22.01.2010

Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikati, člani KSJS Slovenije so se seznanili s predlogi zakona, ki jih je MZ posredovalo v javno obravnavo 1.12.2009 in nato s ponovnim predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je MZ posredovalo 11.1.2010. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije sta posredovala svoje pripombe neposredno predlagatelju.


21.01.2010

Stališče Konfederacije sindikatov javnega sektorja do preoblikovanja Kapitalske družbe d.d.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) zastopa interese 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, kar je velika večina tistih, ki so sindikalno organizirani. Ker so prav sindikati, ki so včlanjeni v KSJS, tudi večinsko podprli vladni predlog o ustanovitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, je konfederacija dolžna varovati interese javnih uslužbencev pri izvajanju tega zavarovanja.


20.10.2009

Pobuda za dopolnitve Kolektivne pogodbe

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije sta na predlog javnih zavodov sklenila, da predlagata dopolnitev KP za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z delovnim mestom v plačni skupini J in sicer ...


18.10.2009

Pobuda za dopolnitve Uredbe o uvrstitvi delovnih mest

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije dajeta pobudo, da se dopolni Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede z delovnim mestom v plačni skupini I.


NOVICE

06.04.2016

3. redna skupščina SI-JUS

6. april 2016

 


05.11.2013

Modra zavarovalnica- individualna vplačila brez vstopnih stroškov

Na Modri zavarovalnici so letos ponovno pripravili akcijo BREZ VSTOPNIH STROŠKOV, ki bo potekala vse do marca 2014. Javni uslužbenci imate v tem času posebno priložnost, da si zvišate dodatno pokojnino ter obenem znižate dohodnino.


29.07.2011

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do maja 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.


06.06.2011

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do marca 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.


28.01.2011

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do novembra 2010

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS – za november 2010 še začasnih.


24.12.2010

Dvodnevni seminar v okviru projekta SI-PART

V okviru projekta "SI-PART" bo KSJS Slovenije organizirala še dva dvodnevna seminarja za sindikalne zaupnike sindikatov članov KSJS Slovenije.


20.12.2010

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do septembra 2010

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.


25.02.2010

Tečaj jadranja

Jadralni tečaj z izpitom za voditelja čolnov za člane SI-JUS 15% ceneje!


29.12.2009

Zahvala

Dolgujem Vam zahvalo za pomoč, ki ste mi jo namenili ob požaru, ki je moji družini uničil stanovanje.

Tudi z vašo pomočjo nam je uspelo, da smo dom obnovili in bomo novo leto pričakali v stanovanju.

Otroka, mož in jaz se Vam iskreno zahvaljujemo, za vso pomoč.


26.10.2009

Sestanek z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem

V sredo, 27.10.2009 so se predstavniki GO SI-JUS M. Belavič, M. Šibanc, T. Popit in V. Tkalec sestali z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem. Tema razgovora je bila prevedba delovnih mest v plačne razrede, uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v javnih zavodih ZRSŠ, CPI, ACS po Uredbi o uvrščanju in sodelovanje med MŠŠ in SI-JUS.


POVEZAVE
NASLOV
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana

telefon / faks
01 434 12 11

e-pošta
info@si-jus.si
DomovNačrt straniE-poštaEnglish